HAN GIA NORTH EASTERN CO., LTD

Địa chỉ: 449/24 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tell: +84 28 38120217 - Fax: +84 28 38120307

Email: info@dongbaccoffee.com - Website: www.dongbaccoffee.com

(*) Là thông tin bắt buộc.